Doğanlar Tekstil, kullandığı üretim teknolojisinin ilk basamağı olan Model Tasarımda en yeni teknoloji ve uzman modelist kadrosunu bir arada bulunmaktadır. Üretilecek modelin şeklinden alınacak kalıba, kullanılacak malzemenin çekme oranından kumaşın göstereceği reaksiyona kadar her şey hesaplanarak araştırılmaktadır. Ön denemeler ve son onaylar alındıktan sonra model üretimin sonraki aşamasına aktarılır.