iş güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG)

Çalışanlarımızın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyilik halinde çalışmaları için proaktif ve katılımcı yaklaşımlarla sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefi ile çalışmaktayız.

 Bu kapsamda güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayacak iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve uygulamaları tüm çalışanların katılımıyla yapılmaktadır.

 Gerek Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekse müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuat gerekliliklerinin karşılandığı ortaya konmuştur.

kimyasal

Geri Dönüşüm Yönetimi

Üretim prosesimizden kaynaklı;

– Atıklarımızı ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilerek atıkların tekrar kullanımı sağlanmaktadır.
-Kağıt atıklarımızı %100 ünü,
-Kumaş kullanımımızın %15 ini geri dönüşüme tabi tutarak çevreye en az atık bırakıyoruz.

tedarik yönetimi

Tedarik Yönetimi

Etkin bir fason ve tedarikçi değerlendirme ve denetim mekanizması oluşturulmuştur. Yapılan düzenli saha ziyaretleri ile tedarikçilerimizin de yasal mevzuat ve müşteri standartlarına uyumunu ve süreklilik takibi sağlanmaktayız.